Mga Iba Pang Gawain

Paghahanda ng “Diksyunaryo ng Agrikultura” (Filipino-Ingles)

  • Paghahanda ng “Kalipunan/Talaan ng mga Bokabularyong Bikol-Naga parasa pagpapayaman ng bukabularyo ng Filipino
  • Paghahanda ng Traylinggwal na Diksyunaryo (Ingles-Filipino-Bikol )
  • Pagtitipon ng Literaturang Bikol-Naga.
  • Paghahanda ng seminar-worksyap at iba pang uri ng pagsasanay para sahigit pang pagpapaunlad propesyunal ng mga guro/instruktor/propesor at mgakaukulang pinuno ng CBSUA.
  • Paghahanda ng mga karagdagang pampaaralan/babasahin