Mga Adhikain

Adhika I

Pagpapalaganap at Pagpapaunlad ng Wikang Filipino

Maiangat ang antas ng kahusayan sa paggamit ng wikang Filipino sa iba’t ibang larang ng karunungan at sektor ng karunungan at sektor ng lipunan.

Adhika IIĀ 

Networking at linkages

Mapalawak at mapatibay ang pakikipag-ugnayan sa iba’t ibang ahensya ng pamahalaan, mga organisasyong pribado, at mga sektor ng lipunan para sa pagpapalaganp ng wikang Filipino.

Adhika II

Pagpapataas ng Serbisyong panloob.Institusyonal

Makapagtatag ng mga mekanismo para sa pagsasaayos ng organisasyon at panloob o internal na pamamahala ng KWF.

Adhika IV

Saliksik at Patakarang Pangwika

Makapagbuo ng patakarang pangwika batay sa malalim at malawak na pananaliksik pangwika at dokumentasyon ng mga katutubong wika sa bansa.