Taong 2014-2015

Layunin

Gawain

Petsa/Buwan

Remarks/Kalahok

Maihanda ang mga mag-aaral sa Asignaturang Filipino

Oryentasyon at Eleksyon ng Pamunuan sa bawat klase

Hunyo

 

Mga mag-aaral na kumukuha ng asignaturang Filipino

Maorganisa ang pamunuan ng SATAWFIL

Organisasyon ng Pamunuan ng SATAWFIL

Hulyo

Mga pamunuan ng bawat klase

Makapagplano tungkol sa Buwan ng Wika

Pagpapaplano sa Buwan ng Wika

Hulyo

Mga Guro sa Filipino

SWK

Imulat ang mga mag-aaral sa Linggwistika at kahalagahan ng Wikang Pambansa

Buwan ng Wikang Pambansa 

Pagpili ng Pinal na Kandidata sa Mutya at Lakan

Hudyat ng Simula ng Pagdiriwang ng Buwan ng Wika 

1.Paligsahan sa pagsulat ng sanaysay, tula, tigsik, paggawa ng poster at islogan at pagbabalita (newscasting) 

2. Misa

Parada

Paligsahan/ laro ng lahi

Paligsahan ng Mutya at Lakan, Pampinid na Palatuntunan.

3. Seminar ng Filipino Medyor

Agosto 1- 31

 

Mga mag-aaral na kumukuha ng asignaturang Filipino

 

 

 

 

 

 

 

Mga Filipino Medyor

SWK

Makadalo sa taunang

Debosyon kay Inang

Peñafrancia

Traslasyon

 

Setyembre

SATAWFIL

 

Malinang ang kakayahan sa apat na makrong kasanayan

Sining ng Pakikipagtalastasan

(Communication Arts Festival)

Oktubre

 

Mga mag-aaral na kumukuha ng Asignaturang Filipino

 

Lalong mapaunlad ang pagtuturo sa asignaturang Filipino

Charter Anniversary

 

Oktubre

 

SATAWFIL

 

Malinang ang kakayahan sa apat na makrong kasanayan

Panrehiyong Seminar

 

Oktubre

 

KWF, SWK, CHED, DepEd

 

Malinang ang angking

Talento ng mga mag-aaral

Paggawa ng Parol

Disyembre

SATAWFIL

 

Maiangkop ang kasanayan ng mga guro sa pagtuturo ng Wikang Filipino

Sining ng

Pakikipagtalastasan (Communication Arts Festival)

Enero

 

DepEd (Sekundarya)

Pribado at Pampublikong Pamantasan Reg’l Culture and Arts Council

PSWF

Mga guro sa Filipino

CBSUA Community

NCCA

Mapag- usapan ang mga proyekto ng PSWF

National Arts Festival

Pakikipag-ugnayan sa programa tungkol sa Kulturang Bikolnon at

Wika

Pebrero

 

Reg’l Culture and Arts Council

SATAWFIL

Pintakasi kan Literaturang Bikolnon

Abril

KWF, SWK Direktor at mga guro sa Filipino

Pambansang Kapulungan

 

Pagpaplano sa Proyekto ng SWK

Mayo

PSWF Direktor

Superbisor/ Tagapangulo ng Departamento, mga Guro sa Filipino