Filipino

1STYEAR 1ST SEMESTER
CourseNo. DescriptiveTitle
Eng1 Studyand Thinking Skills
Fil1 Komunikasyonsa Akademikong Filipino
Lit1 Literaturesof the Philippines
SocS1 GeneralPsychology with Drug Prevention Education
Hist1 PhilippineHistory
Math1 Fundamentalsof Math
Agri1 Principlesand Practices of Crop Production
NatS1 Introductionto Biological Sciences
PE1 PhysicalFitness and Basic Gymnastics
NSTP/ROTC1 BasicCourse 1
1STYEAR 2ND SEMESTER
CourseNo. DescriptiveTitle
Eng2 Writingin the Discipline
Fil2 Pagbasaat Pagsulat Tungo sa Pananaliksik
Lit2 Literaturesof the World
SocS2 Societyand Culture (w/ Family Planning and HIV Education)
Hist2 Rizaland Other Filipino Heroes and Heroines
Math2 ContemporaryMathematics
Agri2 Principlesand Practices of Animal Production
NatS2 EarthScience
PE2 Rythmand Dance
NSTP/ROTC2 BasicCourse 2
2NDYEAR 1ST SEMESTER
CourseNo. DescriptiveTitle
ICT InformationCommunication Technology
FIl3 Masiningna Pagpapahayag
Eng3 Speechand Oral Communication
Hum1 Introductionto Humanities
Educ1 SocialDimensions of Education
Educ2 Childand Adolescent Development
Educ3 Principlesof Teaching 1
FS1 FieldStudy 1
Fil101 Panimulasa Pag-aaral ng Wika
PE3 Individualand Dual Sport
2NDYEAR 2ND SEMESTER
CourseNo. DescriptiveTitle
Hum2 Philosophy
Socs3 GeneralEconomics (w/ Taxation and Agrarian Reform)
SocS4 PhilippineConstitution, Government and Politics
Educ4 Principlesof Teaching 2
Educ5 FacilitatingLearning
Educ6 EducationalTechnology 1
FS2 FieldStudy 2

Fil202 PanimulangLinggwistika
Lit101 Panitikanng Rehiyon
PE4 TeamSports
3RDYEAR 1ST SEMESTER
CourseNo. DescriptiveTitle
Educ7 EducationalTechnology 2
Educ8 DevelopmentalReading 1
Educ9 Assessmentof Students Learning 1
FS3 FieldStudy 3
Fil103 AngKurikulum ng Filipino sa Batayang Antas ng Edukasyon
Fil104 Istrukturang Wikang Filipino
Fil105 Pagtuturoat Pagtataya sa Pakikinig at Pagsasalita
Lit102 KulturangPopular
Lit103 Sanaysayat Talumpati
Lit104 PanunuringPampanitikan
3RDYEAR 2ND SEMESTER
CourseNo. DescriptiveTitle
Educ10 Assessmentof Students Learning 2
Educ11 CurriculumDevelopment
FS4 FieldStudy 4
FS5 FieldStudy 5
Fil106 Pagtuturoat Pagtataya sa Pagbasa at Pagsulat
Fil107 Paghahandaat evalwasyon ng kagamitang panturo
Lit105 MaiklingKwentong Filipino
Lit106 PanulaangFilipino at Paghabi ng mga Sariling Tula na Makabago at Makaluma
Lit107 Pagbabasang mga Obra Maestrang Pilipino
Lit108 Pagtuturoat Pagtataya sa Panitikan
4THYEAR 1ST SEMESTER
CourseNo. DescriptiveTitle
Educ12 EducationalResearch
Educ13 TeachingProfession
Educ14 SpecialTopics
FS6 FieldStudy 6
Fil108 Panimulasa Pagsasalin
Fil109 Panimulasa Pananaliksik-Wika at Panitikan
Fil110 Panimulasa Pamamahayag
Lit109 PagpapahalagangPampanitikan
Lit110 Panitikanng mga umuunlad na bansa
Lit111 Dulaat Nobelang Filipino
4THYEAR 2ND SEMESTER
Educ15 PracticeTeaching